arrow_drop_up

Wijziging doorgeven

Wanneer u of uw zoon / dochter besluit van les / dag te wisselen, vraag dan bij de leiding een wijzigingsformulier aan , zodat wij snel de administratie op orde kunnen brengen. Ook wanneer er een 2e,3e, 4e les gevolgd gaat worden, dan graag dit z.s.m. doorgeven via een wijzigingsformulier.

Dit formulier kunt u ook via deze pagina downloaden, invullen en inleveren bij de leiding of digitaal versturen naar info@gvorion.nl Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!