arrow_drop_up

Over Orion

Historie Orion

De gymnastiekvereniging is opgericht op 28 maart 1974.

Orion is ontstaan door de fusie van de gymnastiekvereniging Hercules en sportvereniging Putten Vooruit. Hercules bestond op het moment van de fusie ruim 35 jaar en sportvereniging Vooruit bestond toen al ruim 25 jaar.

Afbeelding

Algemeen

Gymnastiekvereniging "Orion" is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Hiervoor is bondscontributie verschuldigd, deze is in het de contributiebedrag opgenomen. Het sportseizoen loopt gelijk aan het schooljaar van september tot juli in het daaropvolgende jaar. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot/met 31 december. De algemene ledenvergadering gehouden op de laatste donderdag van maart. In deze vergadering wordt financieel verslag uitgebracht aan de leden en de begroting voor het komend jaar besproken. Alle leden ontvangen hiervoor een uitnodiging.