arrow_drop_up

Inschrijven

Gymnastiekvereniging Orion is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Orion dient er voor zorg te dragen dat alle leden op verantwoorde wijze de in onze vereniging ondergebrachte disciplines kunnen beoefenen.

In het belang van het ingeschreven lid wordt de deelnemer/ ouder vriendelijk verzocht bij de leiding melding te maken van eventuele aandoeningen die het sporten kunnen belemmeren of waarmee door de leiding rekening gehouden dient te worden. (Bijv. epilepsie, diabetes, ADHD, etc.) Deze gegevens zijn alleen bekend bij de leiding en er zal uiteraard met uiterste voorzichtigheid mee worden omgegaan.

Opzeggen van lidmaatschap dient te geschieden via deze pagina. U dient op te zeggen voor de eerste van de maand. Er is geen restitutie van contributiebetalingen mogelijk.

Er mag altijd 2x een les vrijblijvend mee gedaan worden. Hierna wordt er gevraagd of er een lidmaatschap aangegaan wil worden.

U kunt u via onderstaand formulier inschrijven:

Meer informatie of vragen? Neem contact op: