arrow_drop_up

Contributie

Gymnastiekvereniging Orion is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie. Orion dient er voor zorg te dragen dat alle leden op verantwoorde wijze de in onze vereniging ondergebrachte disciplines kunnen beoefenen.

Voor alle leden wordt bondscontributie afgedragen aan de KNGU. Tevens is via de KNGU voor alle leden een verzekering afgesloten. Voorwaarden hangen ter inzage op het mededelingenbord in de kantine van Orion.

In het belang van het ingeschreven lid wordt de deelnemer/ ouder vriendelijk verzocht bij de leiding melding te maken van eventuele aandoeningen die het sporten kunnen belemmeren of waarmee door de leiding rekening gehouden dient te worden (bijv. epilepsie, diabetes, adhd, etc). Deze gegevens zijn alleen bekend bij de leiding en er zal uiteraard met uiterste voorzichtigheid mee worden omgegaan.

De contributie van Orion wordt vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste donderdag van maart. De contributie wordt 1x per maand geïnd. ( uitgezonderd de maanden juli en augustus) U gaat een lidmaatschap aan voor minimaal 5 maanden. De bondscontributie wordt in de maanden januari, april, juli en oktober apart geïnd.

Opzeggen van lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. U dient op te zeggen voor de eerste van de maand. Er is geen restitutie van contributiebetalingen mogelijk.

De contributie wordt via een automatisch incasso voldaan.

De bedragen voor de contributie zijn als volgt:

1 ½ t/m 6 jaar:
Contributie per maand: € 14,20
Bondscontributie per kwartaal: € 6,45

7 t/m 15 jaar
Contributie per maand: € 17,60
Bondscontributie per kwartaal: € 6,45

16 jaar en ouder 
Contributie per maand: € 18,65
Bondscontributie per kwartaal: € 7,95

Inschrijfgeld: € 13,50

Extra lesuren:

Voor elk volgend extra lesuur (per discipline) wordt per maand in rekening gebracht:
Tweede uur: € 14,20* 
Derde uur: € 9,40*
Vierde uur € 8,30*

Regeling voor gezinsleden:

1e en 2e gezinslid betalen het volledige bedrag. 3e lid betaalt 50% van genoemde bedragen. 4e gezinslid betaalt 25 % van genoemde bedragen. Let op! De korting van 50 % en 25% geldt niet voor de bedragen vermeld in de kolom KNGU. Dit zijn namelijk vaste bedragen die per lid aan de bond afgedragen moeten worden.

*De bondscontributie geldt niet voor een 2e,3e en/of 4e lesuur.