arrow_drop_up

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET
CORONAVIRUS - update

In navolging van het RIVM en daarop volgend het advies van de KNGU vervallen vanaf 13 maart 2020 alle lessen/trainingen tot en met 1 juni 2020. Ook alle wedstrijden en overige activiteiten in deze periode komen te vervallen.

De Algemene Ledenvergadering van donderdag 26 maart 2020 gaat niet door en wordt tot nader order uitgesteld.

UPDATE voor leden:

In verband met doorlopende kosten zal de volledige contributie voor de maand maart geïnd gaan worden. Dit zal rond 30 maart gebeuren. Tot nadere berichtgeving zal, zolang er niet gesport kan worden, in de maanden april en mei geen contributie geheven worden.

De inning van de Bondscontributie, waar Orion geen invloed op heeft, gaat voorlopig gewoon door. De Bondscontributie voor het eerste kwartaal wordt in de week van 6 april geïnd.

Voor verdere informatie kunt u terecht op de site van het RIVM (www.rivm.nl) of de KNGU (dutchgymnastics.nl/nieuws/coronavirus)

Het bestuur van G.V.Orion

G.V. Orion

sinds 1974 dé gymnastiek vereniging van Putten en omstreken.

Orion is de gymnastiekvereniging van Putten met tussen de 500 en 600 leden variërend in de leeftijd van 1 ½ tot 80 jaar.

Binnen onze vereniging stimuleren wij een goed sociaal en sportief contact en willen wij zoveel mogelijk mensen een leuke, gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding bieden. Orion ziet gymnastiek als de basis van alle sporten.Er kan op jonge leeftijd mee begonnen worden en iedereen kan er aan deelnemen.

Onze vereniging kent een groot aantal disciplines: turnen, trampoline springen, jazzdans, en freerunnen. Binnen het turnen onderscheiden we het heren- en damesturnen, kleutergymnastiek, ouder en kind gymnastiek en aerobic.

Wat betreft turnen, trampoline springen en jazzdans worden er zowel op recreatie- als op selectieniveau lessen gegeven.

Nieuwsgierig geworden? Er mag altijd vrijblijvend 2x meegedaan worden met een les. Daarna zal er door de leiding geïnformeerd worden of er tot een lidmaatschap wordt overgegaan.

Ons seizoen start weer vanaf maandag 2 september 2019. Mogen we u / jou begroeten tijdens een van de lessen? Elders op deze site vindt u het rooster voor het komend seizoen.

Afbeelding